Generhvervelse af kørekort

Om der er tale om køreforbud eller generhvevelse er to spørgsmål og beror på, om du er ung eller moden trafikant.

Da der er tale om to helt forskellige ting, beror forløbet på, hvem du er, og hvorfor du er fradømt føreretten og dermed skal generhverve.

Er du “ny” trafikant og har kørt mindre end to år, må du kun få 2 klip på de to år.
Opnår du denne “ÆRE” skal du tilbage på køreskolen og generhverve dit kørekort efter særlige regler.

Du kan også blive dømt til at gennemføre et ATN-kursus. Det er typisk folk, hvor narko/alkohol eller vejvrede er den eller en medvirkende faktor til deres dom.